Het Bestuur

Jeugdsoos "de Boerderij" bestaat al sinds 1972 en heeft tot op de dag van vandaag bijna iedere zaterdag haar deuren geopend. Dit alles werd en wordt nog steeds mogelijk gemaakt door een vrijwilligersgroep van ruim 30 personen. We zijn er trots op dat "de Boerderij" zo'n grote groep vrijwilligers heeft kunnen mobiliseren en dat deze groep nog steeds bestaat. En, natuurlijk zijn het niet altijd dezelfde vrijwilligers als van 1972!


Wanneer er een grote groep mensen een bedrijf of in ons geval een jeugdsoos runt is er natuurlijk ook wat leiding nodig. Ookal is het niet het geval dat er altijd maar op de vingertjes gekeken wordt van de vrijwilligers, is het degelijk nodig dat aanspreekpunten beschikbaar zijn waar de vrijwilligers op terug kunnen vallen. Ik heb het hier dus over het bestuur. Het bestuur bestaat uit de voorzitters van de verschillende secties, bekend als: Bouw, Bar & Garderobe, DeeJay's en de Activiteiten Commissie. Deze mensen samen vormen het Dagelijks Bestuur. Het DB heeft ook een voorzitter nodig en heeft een onafhankelijk persoon hiervoor aangewezen. En als vertegenwoordiger van dit geheel naar de buitenwereld is er tenslotte een secretaris die zorgt voor de algemene zaken.


Hiernaast aan de rechterkant zijn de verschillende functies weergegeven. Er kan door middel van klikken op de verschillende functies meer informatie verkregen worden over de persoon die zich geheel verdiept in deze functie. Klik en lees verder...

Van links naar rechts boven: Gerko Scheper (Lid), Mark Meijer (Bar en Garderobe), Henk Jan Potze (Bouw) en Jelle de Vries (DJ's)

Van links naar rechts onder: Danielle Meinders (Secretaris), Laura Hauke (Voorzitter) en Gerjan Kruiter (Activiteitencommissie)

 Copyright © 2017 JSDB